Myhmanhana

Myhmanhanalar naharhanalarda, mejlisler otagynda we ammarlarda ýüz tutmak üçin “Elektron tekjeli belligi” (ESL) ulanyp bilerler.

Dolandyryjylaryň çalt karar bermegi üçin maglumatly iş tertibi bilen üpjün edilen takyk maglumatlar.Enjam, kagyz we syýa ýaly gözegçilik edip boljak çykdajylar netijeli peseldilip bilner.Şeýle hem zähmet çykdajylary we ýalňyşlyk derejesi azaldy.

RIU myhmanhana zynjyry 【Ispan】】


Habaryňyzy bize iberiň: