Dermanhana

Garry jemgyýetde dermanlara bolan isleg çalt ösýär, şonuň üçin häzirki zaman bölek satuw pudagynda dermanhanalar möhüm rol oýnaýar.

Elektron tekjäniň belligi (ESL) dermanlary has seresap we has berk wagyz etmek, müşderileriň tekjelerde bilmeli beýleki täsirleri, kontrendikasiýa we beýlekiler ýaly zerur maglumatlary görkezmek üçin dogry çemeleşme.

Mundan başga-da, ESL müşderileriň isleglerini takyk tutmak we bazaryň islegleri üçin aksiýany çalt sazlamak arkaly neşe dükanlarynyň satuw öndürijiligini optimallaşdyrmak üçin IoT ulgamy üçin hem möhümdir.Şübhesiz, ESL neşe zynjyry dükanlarynda sanly ynkylaby başlady.

ESL - Ph. Heungens

ESL - Ph. Leroý - Engis

ESL - Ph. Tennstedt

Dermanhana Tillia


Habaryňyzy bize iberiň: