Hyzmatlar

Önümleri we hyzmatlary bermek üçin müşderiniň tejribesine we hyzmatdaşlygyna ünsi jemlemek

 • Täze iýmit

  Täze iýmit

  Bir günde ýygy-ýygydan bahanyň üýtgemegine mümkinçilik beriň, kagyz bahasyny ep-esli tygşytlaň
 • Bölek satuw

  Bölek satuw

  Dükanlardaky köpçülikleýin SKU-laryň arasynda bahany awtomatlaşdyrmak we önüm jikme-jiklikleri täzelenýär
 • Dermanhana

  Dermanhana

  Bahasy, zyýanly täsirleri we kontrendikasiýa ýaly zerur derman beýanyny aňsatlyk bilen görkeziň
 • Sanly belgi

  Sanly belgi

  Ofis hyzmatlaryny has netijeli ulanmak arkaly işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin arhitekturany sanlaşdyryň

Çözgüt

Standartlaşdyrylan şahsylaşdyrylan çözgüt

 • Bulut ESL ulgamy

  Senagatyň ilkinji hakyky bulut arhitekturasy. Islendik enjamdan ýönekeý we çeýe iş
 • Salgylar

  Dürli pudaga we talaplara esaslanyp, iň tygşytly çözgüt tapyň
 • Sanlaşdyrmak

  Mahabat we satuw kanallaryny optimizasiýa.Sarp edijileriň özara täsirini we söwda tejribesini ýokarlandyrmak
 • Alty sany artykmaçlyk

  Dükanlary iň arzan ýerleşdirmek üçin ESL bulut platformasy bilen birleşdirýän ZKONG ESL çözgüdi

biz hakda

Tanaýyş we maslahat

Zkong tory“Cloud Electronic Shelf Label” (ESL) -niň täzelikçisi we çözgüt sürüjisi bolup, bütin dünýäde satyjylara ygtybarly we arzan önümleri hödürleýär.Zkong-yň “Cloud Elektron” tekjeli bellikleri (ESL) we IoT tehnologiýasynyň kömegi bilen satyjylar dükanlaryň satuwlaryny we mahabatlaryny tizlik, çeýeligi we yzygiderliligi bilen aňsatlyk bilen dolandyryp we sürüp bilerler.

Biz ynamdar

Global öňdebaryjy çözgüt we hyzmat üpjün ediji, ygtybarly we abraýly ESL täzelikçisi

2eb61a26
2a531962
2a85dce0
1c269a7d
1ac7b9a7
28e5a286
25ddc66a
25a9e8cd
22d9462c
21bab46f
16ec08e6
8ee50e46
8e432464
7d794b39
7ccfacc1
7a03dbd31
6d97f59d
6c15cf4b
5d4df4bc
5affe11d
4fcbb8aa
4b071155
4a851a14
8020c020
6843d41d
5395cef9
4829a2a9
3900e2fc
2090ae02
958af284
724bd1bd
696d95d8
8914cfea
358d563b1
235ce772
76fc8603
74b0337e
73bf1387
68eac102
10977f76
64ab54821
63ec05fd
051bbb3f
46bba880
40a58413
5a18c912
32848b54
021911a31
850864d1
731470d4
550683ae1
83022f23
a61e38c4
27217044
3431826b
911661f4
e0444db3
e5c2198d
e2b55788
dfc061c5
de8a4888
da1aacdb
d9c31efe
c3b2bd901
bfcd465f
bc97fa3e
ba9996b21
aeda9e7d
aacfe194
aa0d959c
aa0d5ab2
e894d979
febfdca1
fea05405
fd25e4c5
fa979351
f5288262
f5723d0f
f2821f2a1
f2c9bf1c1
f1ce77f7
f1c91484
ecf2f43d1
eca33378
ec8ecf06
e260775c
e9738d89
ffd7bdce

Täze we maglumat

Global öňdebaryjy çözgüt we hyzmat üpjün ediji, ygtybarly we abraýly ESL täzelikçisi

Habaryňyzy bize iberiň: