RetailTech2024-de açylan bölek satuwyň geljegi: Täzeçillik we tolgundyryş üçin Booth 2012-de Zkong-a goşulyň

Tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn we ZKONG-dan açyk çakylyk
“RetailTech 2024” -iň ilkinji güni gutaransoň, minnetdarlyk bilen doldurýarys.Şu gün “Booth RT2012” -e baryp görenleriň hemmesine köp sag bolsun aýdýaryn!Siziň höwesiňiz we biziň hakda çuňňur söhbetdeşliklerElektron tekjäniň bellikleri(ESL) çözgütler bize hakykatdanam güýç berdi.
1
Iň esasy pursatlar:
Nädip boljakdygy barada manyly çekişmelerESLbölek amallaryny täzeläp biler.
Tehnologiýamyzyň köp taraplydygyny we täsirini görkezýän göni ýaýlymlar.
Gadyrly myhmanlarymyz, siz bilen duşuşmaga we öwrenmäge mümkinçilik.

Booth RT2012 jadylylygyň bolýan ýeri.Dinamiki bahalar, amaly netijelilik ýa-da müşderi tejribesini ýokarlandyrmak bilen gyzyklanýarsyňyzmy, düşünjelerimiz bar weçözgütlerisize laýyk
4
“RetailTech 2024” -ni ösüş, täzelik we manyly baglanyşyk üçin platforma öwürmäge dowam edeliň.Indiki bölek satuw rewolýusiýaňyz ZKONG-a baryp görmekden başlaýar!

“Booth RT2012” -de görüşeris!


Iş wagty: Mart-13-2024

Habaryňyzy bize iberiň: